Navrhujeme. Vyvíjame. Testujeme.
Inovujeme a prinášame riešenia na mieru.

Automotive

Vyrábame jednoúčelové robotické zariadenia, ktoré zautomatizujú zložité a technologicky náročné procesy. Zariadenia vyrábame na mieru – od návrhu po realizáciu.

Vyvíjame testovacie a monitorovacie zariadenia. S prídavnými senzormi hlučnosti, prašnosti, výkonu, citlivosti a mnohých iných, dokážeme dáta regulovať.

Testovacie a monitorovacie zariadenia. Emineo, s.r.o. Automotive
Energetika. Emineo, s.r.o. Plynomery v platobnom styku

Energetika

Dodávame a montujeme vodomery, elektromery a plynomery na diaľkový odpočet. Vyvíjame prenosové systémy so snímačmi na meranie a monitorovanie dát.

Snímače meračov hladiny, hĺbky, vlhkosti, teploty, odberu energií z kotolní a iných objektov vysielajú dáta do vizualizačných systémov. Pri poruche spustia alarm.

Priemysel

Vyvíjame elektrické a elektronické systémy, ktoré sa postarajú o bezpečnosť vášho personálu. Zrenovujeme staršie bezpečnostné systémy, aby vyhovovali normám.

Navrhneme vám efektívne riešenia na monitorovanie strojov a elektrických rozvádzačov. Pri rozoznaní poruchy okamžite upozorní personál a prevádzku stroja zastaví.

Priemysel. Emineo, s.r.o. Bezpečnostné elektrické a elektronické obvody a prístroje

AJAX

Dokonalý zabezpečovací systém v nedokonalom svete. Zabezpečte svoj dom, firmu, majetok, úrodu bezdrôtovým zabezpečovacím systémom, ktorý spĺňa najprísnejšie bezpečnostné kritériá.

Emineo, s.r.o. vám ponúka kombináciu vedomostí, skúseností,
technických možností a túžby modernizovať svet.