Špecifické riešenia, ktoré nenájdete
v katalógoch

  • Vývoj a realizácia testovacích a monitorovacích zariadení pre podporu priemyselnej výroby
  • Návrh a výroba jednoúčelových manipulátorov a strojov
  • Realizácia automatizovaných robotických pracovísk
Testovacie a monitorovacie zariadenia. Emineo, s.r.o.

Testovacie a monitorovacie zariadenia pre podporu výroby

Testovacia a monitorovacie zariadenia. Emineo, s.r.o.

Potrebujete zistiť výkon vašich strojov? Zmerať ich citlivosť alebo odber prúdu? Namerať hlučnosť stroja, prašnosť, vlhkosť alebo teplotu povrchu? Pomocou senzorov dokážete monitorovať akékoľvek  parametre. V Emineo vyvíjame a vyrábame testovacie a monitorovacie zariadenia na mieru.

Bezpečnostné obvody. Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie. Internet of things

Máte vo výrobe zastaralé technológie? S Emineo ich môžete inovovať. Zariadenia zmodernizujeme, aby opäť spĺňali aktuálne  bezpečnostné normy.  Naďalej budete môcť spoľahlivo merať, monitorovať a testovať počas výrobného procesu aj vo finálnej fáze.

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie. Internet of things

Poznáte benefity monitorovacích a testovacích zariadení? Výrazným spôsobom sa zvýši efektivita a bezpečnosť vašej prevádzky, rýchlosť a presnosť výroby, skráti sa čas zbierania a vyhodnocovania dát, znížia sa náklady na energie, materiál, personál, a.i.

Jednoúčelové manipulátory a stroje

Jednoúčelové manipulátory a stroje, Emineo, s.r.o.

Jednoúčelové manipulátory a stroje od Emineo sú vždy navrhnuté ako prototypy, špecificky prispôsobené potrebám vašej prevádzky. Ich najväčším benefitom je, že dokážu zautomatizovať veľmi zložité a technologicky náročné výrobné procesy.

Meranie, monitorovanie, vyhodnocovanie údajov. Emineo, s.r.o.

Systém jednoúčelových zariadení dokážeme prepojiť so snímačmi polohy a pohybu ramien, podávačov, servomotorov a iných senzorov.  Naprogramujeme ich na mieru, pomocou PC modulov pre dotykové alebo bezdotykové obrazovky.

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie. Internet of things

Jednoúčelové manipulátory a stroje pre vašu prevádzku navrhneme, vyrobíme, naprogramujeme a pred uvedením do prevádzky vždy spoľahlivo otestujeme. O zefektívnenie vašej prevádzky sa postaráme komplexne – od návrhu až po realizáciu.

Automatizované robotické pracoviská

Vyvíjame, inovujeme, testujeme a prevádzkam našich zákazníkov prinášame výnimočné riešenia. Do výrobných podnikov v oblasti automobilového priemyslu dodávame robotické ramená na podávanie, rezanie, lisovanie, frézovanie, lepenie a mnohé iné zautomatizované činnosti. Robotické pracoviská dosahujú vysokú mieru opakovateľnosti a spoľahlivosti vo výrobnom procese. Výrobné podniky tým dosahujú vysokú mieru efektivity. Emineo, s.r.o. je vaším garantom spoľahlivých riešení na mieru.