Vašim nápadom dáme konkrétnu podobu

Emineo, s.r.o. spája vedomosti a bohaté skúsenosti s nekonvenčnými nápadmi. Vytvárame inovatívne a plne funkčné riešenia pre rozvoj a modernizáciu vašich firiem. Pôsobíme v odvetviach energetiky, automotive a ďalších priemyselných odvetviach.

Emineo, s.r.o. Inovácie na dosah

Špecifické riešenia od návrhu po realizáciu

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie

Využívame IoT technológie

Sme inovatívna spoločnosť otvorená novým výzvam. Neobmedzené možnosti Internet of things nám umožňujú vyvíjať a konštruovať dômyselné systémy priemyselných procesov, ktoré prinášajú efektivitu do vášho podnikania. S vysokou presnosťou tak môžete dáta merať, porovnávať, monitorovať a vyhodnocovať.
zabezpečenie odbornej skúšky. Emineo, s.r.o.

Projekty na mieru

Zaoberáme sa vývojom, výrobou, inštaláciami a testovaním elektrických a elektronických zariadení v rôznych oblastiach priemyslu.  Zákazníkom ponúkame komplexné služby, teda od návrhu projektov až po ich realizáciu. Ak si to zariadenie vyžaduje, postaráme sa aj o odborné prehliadky a úradné skúšky.

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie

Náš tím

Zákazníci nás oslovujú najmä vtedy, keď potrebujú navrhnúť nekonvenčné riešenia, ktoré nie sú súčasťou typizovaných katalógových návrhov. S naším tímom vývojárov, konštruktérov, elektromontérov, frézarov a programátorov sa postaráme o spoľahlivé a funkčné riešenia plné benefitov.

Ako fungujeme

Prvý kontakt

Keď nás zákazník osloví so svojou požiadavkou, dohodneme si s ním termín osobného stretnutia. Preferujeme stretnutie priamo u zákazníka, aby sme sa zoznámili s prostredím.

Analýza

Východiskovým bodom je pre nás kvalitná analýza pracovného prostredia,  technologických procesov, vonkajších vplyvov, kvalifikovanosti personálu, ktorý bude zariadenie obsluhovať a ďalších pridružených vplyvov.

Návrh riešenia

Na základe komplexnej vstupnej analýzy, prípadne na základe revízie už existujúceho zariadenia, vypracujeme podrobný návrh inovatívneho funkčného riešenia.

Realizácia

Po schválení návrhu, zariadenie vyrobíme, otestujeme a namontujeme. Dodáme vám manuál a obslužný personál zaučíme.

Dokumentácia

Vypracujeme kompletnú projektovú a technickú dokumentáciu. Ak si to typ zariadenia vyžaduje, zabezpečíme vám aj potrebnú odbornú prehliadku úradnú skúšku.

Emineo, s.r.o.