Neobmedzené možnosti inovácií

  • Návrh a inštalácie bezpečnostných elektrických a elektronických obvodov a prístrojov
  • Monitorovanie stavu strojov, elektrických rozvádzačov a realizácia dátových prenosov do zdieľaných databáz pre SCADA systémy
  • Návrh a výroba elektrických rozvádzačov pre priemyselné aplikácie
Priemysel. Emineo, s.r.o. Bezpečnostné elektrické a elektronické obvody a prístroje

Bezpečnostné elektrické a elektronické obvody a prístroje

Bezpečnostné obvody. Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie. Internet of things

Do priemyselných strojov vo vašej firme  nainštalujeme bezpečnostné elektrické a elektronické obvody, ktoré spoľahlivo ochránia vašich zamestnancov pri práci. Špecifické safety zariadenia navrhujeme každej spoločnosti presne na mieru, aby sme v maximálnej miere ochránili zdravie a životy obslužného personálu.

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie. Internet of things

Ak vaša prevádzka disponuje už staršími bezpečnostnými systémami,  postaráme sa  o ich renováciu. Bezpečnostné systémy vám zrenovujeme tak, aby spĺňali aktuálne bezpečnostné normy. K navrhnutému riešeniu  vypracujeme technickú dokumentáciu, zabezpečíme pravidelnú revíziu aj  bezpečnostný audit certifikovanou firmou.

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie. Internet of things

Nainštalujeme optické závory, skenery, bezpečnostné zámky, ktoré automaticky zablokujú chod stroja alebo vstup do miestnosti, kde sa stroj nachádza, v prípade ak sa personál dostane do nepovolenej blízkosti stroja, alebo ak príde k jeho poškodeniu. Redundantné systémy so sériou zapojených réle zvyšujú bezpečnosť prístrojov aj v prípade zlyhania niektorého jeho článku.

Monitorovanie stavu strojov, elektrických rozvádzačov a dátové prenosy

Bezpečnostné elektrické, elektronické obvody a zabezpečovacie systémy. Emineo, s.r.o.

Emineo, s.r.o. na mieru navrhne  a nainštaluje bezpečnostný systém, ktorý  bude dôsledne monitorovať stav priemyselných strojov a ich elektrických rozvádzačov. Systém dokáže pravidelným monitorovaním odhaliť prehrievanie stroja, poškodenie stroja obsluhou a ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú životnosť zariadenia.

Prenosové a zobrazovacie systémy. Emineo, s.r.o.

Priemyselné stroje a elektrické rozvádzače sú monitorované centrálnym riadiacim systémom SCADA. Dáta v pravidelných intervaloch zbiera, analyzuje a prenáša do zdieľaných databáz, kde sa zobrazujú na monitoroch. V prípade poruchy alebo alarmujúcich hodnôt, je systém schopný ihneď zastaviť stroj a vyškolenému personálu vyslať správu na email alebo mobil.

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie

IoT technológie majú svoje nezastupiteľné miesto vo všetkých priemyselných segmentoch. Vďaka rádioretransmisným – prenosovým systémom SCADA, LoRa, Sigfox budete o krok vpred. Získate zaručene presné a spoľahlivé dáta o vašich strojoch. Ak využívate vo firme vlastný intranet, dátové prenosy naprogramujeme na interný systém.

Návrh a výroba elektrických rozvádzačov pre priemyselné aplikácie

Testovacia a monitorovacie zariadenia. Emineo, s.r.o.

Elektrické rozvádzače ako hlavný napájací a ovládací prvok mnohých výrobných liniek a priemyselných strojov potrebujú mnohokrát individuálne riešenia. V spoločnosti Emineo, s.r.o.  hľadáme pre vás vždy najefektívnejšie riešenia. Sú nekonvenčné inovatívne a navrhnuté priamo na mieru. Preto vyvíjame, vyrábame a testujeme nielen štandardizované rozvádzače, ale aj atypické rozvádzače.

Emineo, s.r.o. Váš partner pre inovácie. Internet of things
Prídavné periférne zariadenia elektrických rozvádzačov ako kamery, osvitové jednotky s RTG lúčmi alebo laserovými lúčmi, a.i. dokážu s maximálnou spoľahlivosťou nepretržite vyhodnocovať snímaný materiál prechádzajúci výrobnými a triediacimi linkami. Istiace a bezpečnostné okruhy s funkciu  okamžitého vypnutia, signalizáciou upozornia  na prítomnosť nevhodného materiálu.
Meranie, monitorovanie, vyhodnocovanie údajov. Emineo, s.r.o.

Elektrické rozvádzače riadia prevádzky výrobných liniek a priemyselných strojov v energetike, doprave a iných odvetviach priemyslu. Pomocou  automatických pohybov dokážu zvýšiť produktivitu prevádzky, skvalitniť výrobný proces aj pracovné prostredie. Z dlhodobého hľadiska vám linky a stroje s elektrickými rozvádzačmi dokážu znížiť náklady a zvýšiť zisk vašich prevádzok.